KLARNET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

KLARNET HAKKINDA GENEL BİLGİLER için yorumlar kapalı

Klarnetin Yapısal Özellikleri

Klarnet dayanıklı ve sert ağaçlardan yapılan- ki bu genellikle abanoz ağacı olur, üflemeli bir çalgı aletidir. Bunun yanısıra sert bir kauçuk türü olan ebonitten ve metalden yapılan klarnetler de bulunmaktadır. Toplamda beş parçadan oluşan klarnet, dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın şekilde kullanılan enstrümanlardan biridir.

Başta Klasik Batı Müziği olmak üzere ülkemizde geleneksel Türk Müziği’nin iki alanı olan Klasik Türk Müziği ve Yöresel Halk Müziği’nde önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde, oldukça sevilen bu enstrüman bugün pek çok yörede Gırnata olarak da anılmaktadır.

O halde sevip sahiplendiğimiz bu enstrümanı biraz daha yakından tanıyalım…

Ağızlık (bek)

Klarnette, sesin çıkışını gerçekleştiren ve ağız içinde kalan parçaya ağızlık yahut bek denilmektedir. Her bek’in ağız kısmı aynı açılarda olmayabilir. Farklı açılarda yapılabilir, ancak belirtmeliyiz ki bu açılar bekin açıklık kapalılık durumunu ifade eder. Misalen; sol klarnet ile Türk Müziği icra edenler koma seslerini(ara sesleri) daha rahat verebilmek amacıyla genelde açık bek kullanırken, Klasik Batı Müziği icra eden klarnetçiler si bemol klarnet ile birlikte kapalı bek kullanırlar.

Klarnet bek’i (ağızlığı) ebonit, kristal ve ağaç olarak farklı maddelerden imal edilebilir. Günümüzde plastiğin ilk formundan(bir çeşit kauçuk), sert plastikten yapılan ve fabrikada üretilen ebonit ağızlıklar en çok tercih edilen ağızlık türüdür…

Klarnet Kamışı

Bekin yatak kısmına yerleştirilen klarnet kamışı, klarnetten ses çıkmasını sağlar. Klarnet kamışlarının kalınlıkları numarasına göre farklılık gösterir. Kullandığımız bekin açıklık durumuna göre kamış seçmemiz gerekir.

Fıçı (barel)

Barel, ağızlık(bek) ile üst gövde arasında bulunan klarnet parçasıdır. Klarnetin akordu için oldukça önem arz eden bir parçadır. Entonasyonu doğru şelikde yakalamak için kısa veya uzun barelden birini seçmek gerekir. Bu seçimi yaparken göz önünde bulundurmamız gereken nokta: “Barelin boyu uzadıkça klarnetin akordu pesleşir, kısa olursa tizleşir” olmalıdır.

Üst Gövde

Fıçı(Barel) ile alt gövde arasında bulunan parça Üst Gövdedir. Klarnetin klavyesinin yarısının bu parçada bulunduğunu söyleyelim… Delikler ve bazı tuşlar burada bulunur ve bu parça sol el ile tutulur. Si bemol klarnetin üst gövdesinde toplam 13 perde mevcuttur. Sol klarnetin üst gövdesinde ise toplam 12 perde bulunmaktadır…

Alt Gövde

Alt Gövde, Klarnetin kalağı ile üst gövde arasında bulunan parçaya verilen isimdir… Enstrümanın klavyesinin bir kısmının üst gövdede bulunduğunu belirtmiştik. Kalan kısım da işte bu Alt Gövdede bulunur. Bu kısım ise sağ el ile tutulur. Klavyenin bulunduğu ön yüzün tam arkasında klarneti tutmamızı sağlayan küçük demir bir aparat yer alır. Bu küçük demire tutacak da denir… Baş parmağımızı bu kısma yerleştirerek klarneti iyice kavramamız gerekir.

Si bemol klarnetin alt gövdesinde toplam 11 perde bulunur, bazen bu sayı çoğalabilir Sol klarnetin alt gövdesinde ise toplam 9 perde bulunur.

Kalak

Kalak klarnetin en alt parçasına verilen isimdir. Kalak, şekil itibariyle klarnetin diğer parçalarıyla aynı çapta değildir, aşağı kısmına gittikçe çapı genişler. Bu parça çeşitli ağaç türlerinden imal edilebilir. Ancak belirtmeliyiz ki, akort için bazen kalağın büyüklük küçüklük durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Author: Eda Erturgut

Comments are closed.